Billedet på sidehoved

US10 Tårnby

Tekst

På US10 har vi ikke klasselærere. Til gengæld er alle lærerne kontaktlærer for 10 - 15 elever. Kontaktlæreren vil være den primære person ifm. kontakten med hjemmet samt samtaler med dig, omkring din trivsel, faglige og personlige udvikling. Det giver dig et godt og nært tilhørsforhold til din kontaktlærer og kontaktgruppe.

Vi prioriterer samarbejdet med forældrene meget højt. Allerede efter de første uger af skoleåret inviteres alle forældre op til en snak med kontaktlæreren, hvor der foretages en forventningsafstemning og individuel målsætning til skoleåret set ud fra elevens, forældrenes og skolens synspunkt. Derudover følger kontaktlæreren og skolen op på elevens fremmøde lektion for lektion. Hvis eleven ikke er mødt til den første lektion og eleven ikke er meldt syg el.lign., vil forældrene blive kontaktet via telefon eller med en sms, således der hurtigt kan følges op på situationen og eventuelle misforståelser kan afklares.

Breve