Billedet på sidehoved

US10 Tårnby

Aktuelle begivenheder

I skoleåret 2016/17 vil man kunne vælge mellem følgende klasser:

EHVERV10, EUD10, GYM10 og FOKUS10. Læs mere her.

Foreløbig årsplan for skoleåret 2016/17 findes her

Regelsæt for skoleåret 2016/17 findes her

Aktuelle breve

Introduktionsbrev

Informationsskema

Samtykke-erklæring

Fraværssystemet

 

Kommentar vedrørende EVA’s rapport om 10.klasse

EVA har i dag offentliggjort en ny undersøgelse vedrørende effekten af et 10.klasseår. I flere pressemeddelelser står følgende: Det kommunale 10. klassetilbud placeret i tilknytning til en folkeskole øger ikke sandsynligheden for, at eleverne senere gennemfører en ungdomsuddannelse. Det viser en ny effektundersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som offentliggøres 21. april.

EVA har undersøgt effekten af 10.klasser på folkeskoler, hvilket ikke fremgår tydeligt i alle pressemeddelelser og nyhedsudsendelser. I Politiken understreges dog den tydelige skelnen mellem 10.klasse på en folkeskole og 10.klassecentre. Undersøgelsen måler effekten af 10.-klasser på en folkeskole – ikke på efterskoler og 10.-klassecentre, der ikke er koblet til en folkeskole.

Undersøgelsen modtager allerede nu en del kritik, bl.a. fra Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen. Han udtaler til Politiken, at rapporten »næsten ikke det stykke papir værd, den er skrevet på«. Han kritiserer den for, at forskerne »laver statistik med et spinkelt grundlag, som man ikke kan generalisere ud fra«.

»De har lavet en fiktiv størrelse. Jeg håber ikke, at politikerne tror, at de kan danne beslutning på baggrund af det her, for så laver de virkelig fodfejl«, siger han. Yderligere kritiserer han, at mange af 10.-klasserne på folkeskolerne nu er lukket og samlet på centrale 10.-klassecentre, som ikke er med i undersøgelsen:

»I mine øjne er det blevet langt mere professionaliseret og målrettet imod, at man skal have eleverne videre«.

I Tårnby valgte kommunen i 2008 at samle kommunens 10.klasser i et 10.klassecenter, US10 Tårnby. Her har vi siden da arbejdet for at højne effekten af 10.klasse samt forbedre brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelserne. Vi har gennem årene kunne påvise rigtig gode resultater med 10.klasse. Vi arbejder målrettet med den enkelte elev i forhold til fastholdelse i et uddannelsesforløb, træffe et velbegrundet valg, blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse samt at blive motiveret og rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse.   

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby vil nu iværksætte en undersøgelse af de øvrige 10.klassetilbud for at se, hvad der virker. Herfra US10 Tårnby vil vi gøre, hvad vi kan for at blive en del af den undersøgelse.

https://www.eva.dk/projekter/2011/evaluering-af-folkeskolens-10.-klasse

 

Ledelsen ved US10 Tårnby

 

 

 

 

 

 

 

Ingen aktuelle nyheder